INOVACE & PRŮMYSL

09:00 h
02. 11. 2017
Hotel Four Seasons Prague, Praha
Kontakt
 
 

E15 PREMIUM je prestižní setkávání nad důležitými tématy, která hýbou byznysem a veřejným děním, trendy, jaká budoucnost se
právě teď rodí v českých byznysových odvětvích

Hlavní témata:

  • jak digitální technologie změní/mění průmysl – inovace, roboti co nahradí stroje
  • nové trendy ve výrobě/manufacturingu
  • logistika – jaké jsou dopady IT a zrychlení procesů, včetně nových trendů v logistice z hlediska skladovacích a logistických center
  • sklady jako takové – robotizace a automatizace, nové trendy
  • HR a nedostatek lidí versus robotizace a automatizace
  • doprava v průmyslu a výrobě – chytrá řešení, drony, využití automatů
  • chytrá řešení v průmyslu/chytrá auta – baterie

Program:

8.30 – 9.00 registrace

9.00 – 11.00 servírovaná snídaně, panelová diskuze

Moderátor:

Jakub Železný

Panelisté:

Václav Zikmund – Senior Product Specialist, Toyota Centra Europe

Leoš Dvořák – ředitel pro digitalizaci, Siemens ČR

Tomáš Míček – Country Head CZ, P3 Logistic Parks

Radek Novák – analytik, Česká spořitelna

Milan Kulhánek – partner a vedoucí týmu Strategy & Operations Deloitte

Matěj Bárta – generální ředitel M2C

Program ke stažení níže:

program_inovace

Podívejte se na video z akce:

Nejen český průmysl je v současnosti pod značným tlakem rychlého inovačního tempa. Každodenní provoz vytváří ohromné množství dat. Jejich přeměna na použitelné informace pro byznys nicméně stále vázne, navíc se firmám nedostává kvalifikovaných zaměstnanců. I to byla témata další z odborných snídaní E15 Premium.

EXTRÉMNÍ OBJEMY DAT

Ředitel pro digitalizaci společnosti Siemens Leoš Dvořák se věnoval rychlosti prostupu inovací v současné době. „V roce 2016 vzniklo na světě přes 50 procent existujících dat, ale jen 0,5 procenta z nich se proměnilo v použitelnou informaci,“ prohlásil. Podle něj je to hlavní problém lidstva – neschopnost data měnit v informace. Kolem roku 2020 by mělo být 50 miliard připojených zařízení k internetu, což celou situaci dále zhorší.

Podle Dvořáka je historicky inovační osa popisována v „revolucích“, jejichž délka se nicméně neustále zkracuje. Průmyslová revoluce trvala století a každá další byla o něco kratší. Položil proto řečnickou otázku „Kam to půjde dál, když ta poslední, počítačová, trvala jen třicet let?“ Podle Dvořáka navíc není pravdivá zkratka: robotizace = Průmysl 4.0.

Systém internetu věcí a cloudového úložiště představuje pro technologické systémy významný posun, ale zároveň riziko z pohledu datové bezpečnosti. Data se z těchto senzorů ukládají, aby se změnila na inovaci. Tento systém je možné využít nejen ke generaci informací (rok sběru dat o chování systému), ale také k analýze a vylepšení původního měřeného systému, ať už z hlediska prediktivity, ale také rychlosti, flexibility.

LIDSKÝ FAKTOR

„Máme progresivní, zajímavé technologie, ale stále jen technologie. Jsme na to dostatečně připraveni? Máme na to odborníky?“ Podle Dvořáka to jsou nejdůležitější otázky současné revoluce v průmyslu. Vzdělanost a dostatek, respektive nedostatek lidí, kteří by s novými technologiemi uměli, je problém.

Na významu proto budou nabírat testovací laboratoře pro ověření nových technologií, protože také slouží pro školení lidí. Dvořák zmínil takzvaný Testbed při CIIRC ČVUT – tento formát je podle něj řešením vývoje v budoucnu, aby se celá industrie posunula.

Automatizace a umělá inteligence jsou podle Tomáše Míčka z P3 Logistic Parks jedinou možností pro firmy, jak uspět v konkurenci. To vše je ale brzděno aktuálním nedostatkem personálu, který by tuto inovaci aplikoval.

Podle generálního ředitele společnosti M2C Matěje Bárty existuje v efektivním využití zdrojů pracovní síly a zabezpečení dat velká rezerva, která může posunout firmy k vyššímu výkonu. „Analytickými softwary je možné kontrolovat či monitorovat veškeré procesy ve firmě,“ vysvětlil.

DOZOR A EFEKTIVITA

Pracovní síla podle Bárty dlouhodobě nebude taková, aby vyhovovala zaměstnavatelským představám firem, proto údajně poroste význam on-line monitoringu a vyšší kontroly. Ta totiž může být, na rozdíl od negativních konotací s románem 1984, velmi přínosná.

Podle Bárty prostá existence monitorovacího systému lidi navíc podvědomě motivuje ke zvýšení jejich výkonu. Moderátor Jakub Železný se jej proto zeptal, jak se k tomuto stavějí odbory. „Je to o tom, zda jsme zaměstnancům schopni vysvětlit, že tento monitoring je k jejich vlastnímu dobru,“ reagoval Bárta. Poté proběhla diskuze o etičnosti nasazení dozorového systému se schopností rozpoznávat tváře.

SMRTÍCÍ TEMPO

„Historicky jsou lidé zvyklí na lineární růst, stávající technologický exponenciální růst nás však naprosto zastiňuje,“ zahájil partner společnosti Deloitte Milan Kulhánek. Technologie nastupují jiným způsobem. Kulhánek zmínil společnost Uber, která vznikla v roce 2012 a nyní je velká stejně jako ostatní taxislužby na celém světě dohromady. „Dnes tak už není otázkou, zda robotizovat a automatizovat, ale jak. Ty věci už tu s námi jsou,“ prohlásil.

Tomáš Míček z P3 Logistic Parks se ve své prezentaci zaměřil na evoluci logistiky a dopady automatických vozů a robotů na ni. Zdůraznil význam Asie, který se podle něj překvapivě v logistice příliš nezměnil – jako příklad dal Hedvábnou stezku ze třináctého století, jejíž oživení nyní Čína chystá.

PŘERODY

Aktuálně je v logistice významné vertikální skladování. „Postavit dnes sklad není jen o kostře budovy, ale o implementaci technologií, které ten sklad provozují,“ prohlásil Míček. Sklad už podle něj není jen o „skladování“, ale efektivní distribuci a využití kapacit.

Vertikálnost se podle Míčka ze skladů časem přesune i do dalších infrastruktur: „Budeme častěji potkávat vertikálně strukturované trasy pro přepravu,“ predikoval s tím, že další prostup této inovace obyčejný člověk zpozoruje třeba jako chodníky podobné těm ve futuristických filmech Blade Runner či Pátý element.

Okamžité dodání zboží a služby bude podle Míčka znakem roku 2020. Až 66 procent zákazníků navíc bude žít ve městech, což bude představovat další výzvu pro logistiku.
Produktový specialista automobilky Toyota Václav Zikmund se v prezentaci věnoval evoluci inovací v autoprůmyslu. Zmínil hlavně posun významu slova „hybrid“, které podle něj přineslo hlavně v kontextu nižších nákladů na provoz vozu řadu změn. „Do deseti let budeme jezdit v chytrých či vodíkových vozech, dominovat jim budou hybridy,“ předpověděl.

V Česku činil podíl hybridních vozů na prodaných autech 0,5 procenta v roce 2016, v roce 2017 by měl být dvojnásobný. Po Zikmundově prezentaci se rozeběhla diskuze o sdílení vozů a upadajícím významu vlastnictví vozů.

DIGIREVOLUCE

Analytik České spořitelny Radek Novák se vrátil k digitální revoluci a tomu, co pro byznys znamená. „Cena výpočetních kapacit je stabilní, digitální technologie se díky tomu dostává do všech oblastí,“ upozornil na kontext Mooreova zákona o rostoucím výkonu počítačů.

Digitálními změnami navíc procházejí odvětví, která se na první pohled nezdají digitalizovatelnými. Podle Nováka je to třeba zemědělství a automatické traktory či nástup čidel do chovů skotu sledujících zdraví zvířat nebo kvalitu krmiv. Nejen průmysl je tak pod tlakem digitalizace, třeba i stavebnictví a 3D tisk domů, který představuje levnou konkurenci klasickým firmám.

ČESKO 4.0

Jak jsou Česko a jeho průmysl připraveny na digitální revoluci? Ekonomice se podle Nováka daří a mělo by se dále dařit. Potíž je však v kapacitách a hranicích, na které české firmy narážejí. „Česko je jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropy, kde se průmysl podílí plnou třetinou na výkonu HDP,“ upozornil Novák. V zemi totiž stále převládá vysoké zapojení lidské práce. Na deset tisíc zaměstnanců připadá jen třetina robotů v porovnání s Německem.

V zemi navíc do roku 2025 ubude půl milionu lidí v produktivním věku, což ohrozí další výkonnost ekonomiky. Náklady práce jsou v Česku už vyšší než hodinová práce robota, což představuje extrémní riziko pro českou ekonomiku. Průmysl 4.0 by tudíž neměl být vnímán jako bublina, ale příležitost pro Česko, jak zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu a souběžně s tím i mzdy zaměstnanců.

ROLE STÁTU

Závěrečná diskuze odborné snídaně se nesla v duchu otázky šéfredaktorky deníku E15 Terezy Zavadilové o tom, jak by stát mohl či měl podpořit digitalizaci a inovaci. V Česku podle řady zúčastněných chybí strategie digitalizace, byť podle moderátora snídaně Jakuba Železného by mohla právě digitalizace být nadstranickým tématem, kde by politické strany mohly najít shodu napříč spektrem. Zazněla také zásadní kritika absence dopravní infrastruktury v Česku. Země v centru Evropy je v tomto ohledu zásadně nepřipravena na chytrá auta a automatizaci v dopravě.
Panelisté rovněž varovali před vývojem ve financování ve školství, kde školy mají stále méně peněz na jednoho žáka a jeho vzdělávání. To je prý role státu, která by měla být posílena a kladen na ni větší důraz.

 

Partneři

Volkswagen Financial Services
Toyota
Deloitte.
P3 Logistic Parks
Erste
Siemens
M2C
 

Kontakt

09:00 h
02. 11. 2017
Hotel Four Seasons Prague,
Praha
Hana Holková

Tel.: +420 606 756 466
E-mail: hana.holkova@cninvest.cz