Podmínky pro účast na neveřejných akcích

Tyto podmínky se vztahují na účast na neveřejných akcích pořádaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel).

Účast na neveřejné akci je možná po uhrazení poplatku za účast na Akci (dále jen Vstupné). V některých případech může být Akce přístupná pouze na základě pozvánky vydané Pořadatelem.

Po úhradě Vstupného není vydávána vstupenka na Akci, vstup je umožněn na základě seznamu hostů vedeného Pořadatelem.

Osoba, která uhradila vstupné, může do dvou pracovních dnů před konáním Akce stanovit jinou osobu, která se na základě jím provedené úhrady vstupného Akce zúčastní. Neúčastí na Akci nevzniká nárok na vrácení Vstupného. Uhrazené vstupné se vrací pouze v případě zrušení Akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo na nepodstatné změny programu, doby trvání a případných dalších parametrů Akce. Pořadatel může rozhodnout o zrušení Akce.

Účastníci Akce jsou povinni řídit se během účasti na Akci pokyny Pořadatele nebo jím stanovené osoby.

CZECH NEWS CENTER a.s.